• NAGRODY WÓJTA I DYREKTORA ROZDANE
     • NAGRODY WÓJTA I DYREKTORA ROZDANE

     • 19 czerwca w Szkole Podstawowej w Jasionowie zostały rozdane Nagrody Wójta Gminy Haczów i Dyrektorów poszczególnych szkół dla najzdolniejszych uczniów z naszej gminy. Każda szkoła wytypowała dwoje dzieci, które osiągnęły wysokie wyniki w nauce oraz mogły pochwalić się różnorodnymi sukcesami edukacyjnymi. Ponadto przewodniczący klas, które w danej szkole okazały się najlepsze zarówno pod względem edukacyjnym jak i wychowawczym, odebrali nagrody w postaci bonów. Nagrodzono także laureatów gminnego konkursu plastycznego na plakat "Bieg Niepodległości". Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, podczas której zaproszeni goście mogli usłyszeć utwory wokalne w przepięknym wykonaniu Oliwii Koniecznej, Julii Fiedeń, Ali Pelc i Kasi Urban. Uroczystość swoimi popisami instrumentalnymi uświetnili Natalia Filak i Gabryś Kruczek. Każdy z gości odebrał pamiątkową statuetkę sowy, którą przyznaliśmy w różnych kategoriach. Uroczystość upłynęła w sympatycznej atmosferze.

    • „ŻE PODRÓŻE KSZTAŁCĄ …”
     • „ŻE PODRÓŻE KSZTAŁCĄ …”

     • … o tym wiadomo nie od dzisiaj. We współczesnym świecie, w dobie wszechobecnego Internetu wydawać by się mogło, że świat można poznawać bez wychodzenia z domu. O tym, że to nieprawda przekonali się uczniowie klasy 7 SP i II, III Gim. podczas trzydniowej wycieczki do Warszawy. Nawet najdoskonalsza technika nie jest wstanie oddać klimatu takich miejsc jak: Łazienki, Zamek Królewski, czy Wilanów. Tylko podczas wizyty na Pawiaku, Powązkach, albo w Muzeum Powstania Warszawskiego jesteśmy w stanie odczuć grozę i docenić niezwykłe męstwo naszych rodaków. Świat widziany w telewizji jest piękny i kolorowy, ale wygląda zupełnie inaczej niż telewizyjne studia „od środka”. Dlatego z całym przekonaniem potwierdzamy, podróże kształcą i to nie slogan, tylko szczera prawda!

    • "TRZYMAJ FORMĘ" - I miejsce dla Amelii
     • "TRZYMAJ FORMĘ" - I miejsce dla Amelii

     • Amelia Wróblewska, uczennica klasy VII Szkoły Podstawowej, zdobyła I miejsce w konkursie plastycznym ,,Trzymaj formę aktywnie i zdrowo” organizowanym w ramach podsumowania XII edycji programu ,,Trzymaj formę”. Do konkursu przystąpili uczniowie szkół podstawowych z  powiatu brzozowskiego. Plakat Amelii zawierał jasny i czytelny przekaz odnośnie zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku człowieka. Walory artystyczne pracy, jak i treść plakatu wpłynęły na wysoką ocenę  konkursowego jury. Mamy nadzieję, że hasło przewodnie pracy Amelii ,,Chcesz figurę ładną mieć – trzymaj formę – zdrowo jedz” będzie promocją zdrowego stylu życia wśród młodzieży.   

    • Gratulacje dla Oliwii !!!
     • Gratulacje dla Oliwii !!!

     • Oliwia Konieczna, uczennica klasy 4 Szkoły podstawowej, wzięła udział w XVI Festiwalu Piosenki Religijnej i Patriotycznej w Sanoku. Za wykonanie piosenki z repertuaru Piotra Rubika ,,Po to Bóg z prochu stworzył człowieka”  jury festiwalu przyznało jej nagrodę GRAND PRIX.  W konkursowe szranki festiwalu stanęło ponad sto osób. Festiwalowi towarzyszyły dwudniowe zmagania konkursowe. Oliwia przeszła pomyślnie obydwa etapy konkursu i wystąpiła w koncercie laureatów na sanockim rynku. Festiwal odbywał się pod patronatem Urzędu Miasta Sanoka, a organizatorem festiwalu była Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Sanoku.

    • II WIECZÓR HUMORU
     • II WIECZÓR HUMORU

     • Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz ich koleżanki i koledzy z gimnazjum już po raz drugi zaprosili wszystkich mieszkańców Jasionowa do wspólnej zabawy podczas Wieczoru Humoru. Hasło tegorocznego wieczoru brzmiało: „Kobieta i Mężczyzna”.  Wojna, czy też rywalizacja tych dwóch płci od najdawniejszych czasów wpływa na rozwój naszej cywilizacji. Już historyczna Dobrawa, mimo że nie była pięknością, to wprowadziła nasz kraj i mężczyzn również w krąg cywilizacji chrześcijańskiej Europy.  Współczesna kobieta dąży do zacierania jakichkolwiek różnic między nią a mężczyzną, chce towarzyszyć swojemu partnerowi nie tylko podczas wakacyjnych podróży, ale także w weekendowych wypadach na ryby. Niesie to ze sobą wiele komicznych sytuacji, o czym mogli się przekonać widzowie zgromadzeni w sali Domu Ludowego w Jasionowie.

      WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO DOFINANSOWANIA NASZEJ WYCIECZKI DO WARSZAWY SKŁADAMY SERDECZNE PODZIĘKOWANIA – UCZNIOWIE KLASY 7 SP, II i III GIM.

    • Informacja w związku z RODO
     • Informacja w związku z RODO

     • Dlaczego i w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe? Jakie masz prawa?

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

      1. Administratorem danych osobowych jest:
       Szkoła Podstawowa w Jasionowie, z siedzibą pod adresem: 36-211 Jasionów 195, e-mail: zsjasionow@op.pl
      2. Inspektorem ochrony danych jest
       Ewa Gawron kontakt: na adres e-mail: merit.inspektor.rodo@gmail.com,
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
      4. Zebrane dane będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
      5. Ponadto informujemy, że:
       1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
       2. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
       3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
       4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż̇ przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
       5. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator jednocześnie informuje, że w celu ochrony danych przed ich utratą zostały wdrożone odpowiednie procedury, w tym procedura sporządzania kopii zapasowych.

       

       


    • II miejsce w I Gminnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Trześniowie
     • II miejsce w I Gminnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Trześniowie

     • 29  maja 2018 r. uczennice  klasy III gimnazjum reprezentowały naszą szkołę w I Gminnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, które odbyły się w Szkole Podstawowej w Trześniowie. Celem zawodów była popularyzacja wśród uczniów idei udzielania pierwszej pomocy, nauka i sprawdzenie tych umiejętności w praktyce. Do zawodów przystąpiły cztery szkoły z naszej gminy: Trześniów, Jasionów, Haczów i Wzdów  reprezentowane przez trzyosobowe drużyny. Wszystkie ekipy rozpoczęły zawody od rozwiązywania testu z zakresu I pomocy i profilaktyki  uzależnieniowej. Następnie każda drużyna musiała udzielić pierwszej pomocy na dwóch ogniskach urazowych, na których pozoranci bardzo realistycznie odgrywali scenki, w wyniku których odnosili różne obrażenia. Była złamana noga, omdlenie, nóż wbity w udo, atak padaczki. Dodatkowo  wszyscy zawodnicy działali na fantomach niemowlęcia, dziecka i dorosłego, gdzie ich umiejętności oceniali profesjonalni ratownicy medyczni. Dziewczęta z wielką wprawą i fachowością udzielały pierwszej pomocy  prezentując wysoki poziom współpracy w zespole. W rezultacie drużyna naszej szkoły reprezentowana przez Karolinę Sajdak, Amelię Niezgodzką i Emilię Duplagę  zdobyła drugie miejsce. Ratowniczki zostały odznaczone srebrnymi medalami i nagrodzone upominkami rzeczowymi. Gratulujemy sukcesu i życzymy, aby  z nabytych umiejętności  musiały korzystać jak najrzadziej. 

      GRATULUJEMY

     • GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

     • Już po raz kolejny odbył się w naszej szkole Gminny Konkurs Recytatorski przygotowany przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Grażynę Balawajder, Elżbietę Knurek i Teresę Czapor. Tegoroczny konkurs był poświęcony twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny.

      Do konkursu przystąpili uczniowie ze szkół w Jabłonicy, Trześniowie, Malinówce, Wzdowie i Jasionowie.

    • Konkurs poetycki z ilustracją rozstrzygnięty!
     • Konkurs poetycki z ilustracją rozstrzygnięty!

     • W konkursie poetyckim z ilustracją ,,Strofy o jesieni”, zorganizowanym przez opiekuna biblioteki szkolnej wzięło udział 33 uczestników. Byli to uczniowie z klas II, III i  IV-VI Szkoły Podstawowej. Wszystkie prace były wykonane na wysokim poziomie literackim i plastycznym. Wiersze oddawały  nastrój i prezentowały  walory jesieni, a prace plastyczne pięknie ilustrowały tematykę wierszy i barwy jesiennej pory roku. Uczniowie wykazali się artystyczną kreatywnością.

      Jury oceniło prace konkursowe w trzech kategoriach:

      I kategoria – klasa II:

      1 miejsce – Urban Katarzyna,

      2 miejsce – Bartnik Klaudia,

      3 miejsce – Dziub Krystian.

       

      II kategoria – klasa III:

      1 miejsce – Filak Karina,

      2 miejsce – Najdecka Oliwia,

      3 miejsce – Bąk Emilia i Wajda Rafał.

       

      III kategoria – klasy IV –VI:

      1 miejsce – Nastał Sara z klasy V

      2 miejsce – Sieniawska Emilia z klasy VI

      2 miejsce – Chęć Emilia z klasy IV

       

      Zdobywcy pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodkie upominki.

    • V Konkurs piosenki polskiej „Nie takie stare …(Jak świat)”
     • V Konkurs piosenki polskiej „Nie takie stare …(Jak świat)”

     • Julia Fiedeń uczennica klasy III gimnazjum wzięła udział w eliminacjach do V Konkursu Piosenki „Nie takie stare …(Jak świat)”, organizowanych przez Brzozowski Dom Kultury. W tej edycji uczestnicy wybierali piosenki z repertuaru Ewy Bem, zespołu „Skaldowie” oraz Zbigniewa Wodeckiego. Julia zakwalifikowała się do koncertu finałowego, który miał miejsce 10 maja w Sali widowiskowej BDK. Uczennica pięknie zaprezentowała się w piosence z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego pt. „Lubię wracać tam gdzie byłem”. Gratulujemy Julce udanego występu i życzymy wielu wokalnych sukcesów.

    • Przedszkolaki w Bibliotece Szkolnej!
     • Przedszkolaki w Bibliotece Szkolnej!

     • Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w warsztatach czytelniczych zorganizowanych przez opiekuna biblioteki  szkolnej. Celem zajęć było promowanie czytelnictwa i rozpoznawanie predyspozycji czytelniczych przedszkolaków. Dzieci zapoznały  się z zasadami pracy w bibliotece. Następnie dokonały przeglądu działu ,,Bajki”. Każde dziecko wybrało ulubioną bajkę. Na bazie wybranych książeczek odbyły się dalsze zajęcia, w których dzieci chętnie uczestniczyły. Swobodnie wypowiadały się na temat swoich ,,domowych, bajkowych biblioteczek”. Na podstawie przebiegu zajęć i ich ewaluacji można stwierdzić, iż rośnie kolejne pokolenie bardzo dobrych czytelników. Brawo przedszkolaki! Za udział w zajęciach szóstka z plusem!

    • OLIWIA NA KONCERCIE W KRAKOWIE!
     • OLIWIA NA KONCERCIE W KRAKOWIE!

     • 12.05.2018r. uczennica klasy IV naszej szkoły Oliwia Konieczna wystąpiła w koncercie Tribute to Violetta Villas. Koncert zorganizowany przez KK Promotion odbył się w Kinie Kijów w Krakowie. Wokalistom towarzyszyła Krakowska Młoda Filharmonia pod dyrekcją Tomasza Chmiela. Nad przygotowaniem muzycznym uczestników czuwała Ilona Szczepańska. Koncert prowadził aktor Tomasz Schimscheiner. Inicjatorami cyklu koncertów RE: STARS są Anna Dziedzic - melomanka i przedsiębiorczyni i dr hab. Bogusława Hubisz- Sielska, pedagog akademii Muzycznej w Krakowie, założycielka Konserwatorium Krakowskiego im. W Lutosławskiego. Cykl koncertów służy upamiętnieniu wybitnych artystów, a przede wszystkim stwarza miejsce do ambitnego zaprezentowania wokalnych talentów, przy solidnym profesjonalnym wsparciu specjalistów. Niespełna 10-cio letnia Oliwia zaprezentowała solo ,,List do matki” oraz wystąpiła w duecie     z Mają Sułdecką w piosence ,,W Lewinie koło Kudowy”.Brała również udział w wykonaniu piosenki finałowej ,, Ja jestem już taka" wspólnie z wszystkimi wokalistami oraz ,,gwiazdą wieczoru" Nataszą Urbańską. Śpiewała także w chórkach towarzyszących niektórym wykonawcom. W klimatycznej atmosferze Kina Kijów nasza uczennica wspaniale zaprezentowała swój talent wokalny. Była najmłodszą uczestniczką tego koncertu. Za swój występ otrzymała rzęsiste brawa. Oliwię będzie można jeszcze usłyszeć w Tarnowie i Nowym Sączu, ponieważ KK Promotion organizuje trasę koncertową z kolejnymi edycjami koncertu Tribute to Violetta Villas i zaproponowano Oliwii udział w kolejnych koncertach. Oliwia swoje pierwsze kroki wokalne stawiała pod kierunkiem Pana Rafała Kuźnara. Obecnie szlifuje swoje umiejętności pod opieką Pani Moniki Brewczak prowadzącej chór Souliki i Soule w Sanoku. Oliwia bierze udział w występach chóru Soule. Wspólnie z tym zespołem uczestniczyła w nagraniu płyty ,,Uwierz Polsko”. Na co dzień jest skromną dziewczynką, która lubi śpiewać. Chętnie bierze udział w oprawie muzycznej akademii szkolnych, środowiskowych i reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych.

    • Konkurs recytatorski poświęcony twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny.
     • Konkurs recytatorski poświęcony twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny.

     • 10 maja odbył się szkolny etap konkursu recytatorskiego, poświęconemu twórczości Ewy Szelburg-Zarembiny. W konkursie wzięło udział dziesięcioro dzieci z klas 1-3.  Z klasy I - Amelia Przybyła, Alicja Pelc i Julia Giermańska.  Klasę drugą reprezentowali: Wojciech Glazar, Mateusz Szarek, Sara Wróblewska i Katarzyna Urban. Z klasy III wystąpiły uczennice: Wiktoria Nastał, Emilia Dmitrzak oraz Aleksandra Kukulińska. Jury wyłoniło dwoje dzieci: Wojciecha Glazara i Amelię Przybyłę, które będą reprezentować naszą szkołę w etapie gminnym konkursu.

    • Konkurs przyrodniczy "Salamandra"
     • Konkurs przyrodniczy "Salamandra"

     • 24.04.2018 roku uczniowie naszej szkoły: Gracjan Chrobak z klasy VI, Gabriel Kruczek z klasy VII, Natalia Filak i Paulina Szelest z klasy II gimnazjum uczestniczyli w XVI  Regionalnym Konkursie Przyrodniczo – Ekologicznym zorganizowanym w Szkole Podstawowej Nr 2 w Humniskach. Grupa tych uczniów przeszła wcześniej przez eliminacje szkolne, w których najwyższy wynik uzyskała Natalia Filak z  II klasy gimnazjum. Uczennica Natalia Filak wzięła udział w finale konkursu regionalnego w Humniskach. Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły wrócili z nagrodami. Dwie dziewczynki z klasy VI Milena Siwak i Emilia Sieniawska przygotowały prace na VI Przegląd Fotografii Przyrodniczej,, Przyroda w czterech porach roku”. Wyróżnienie w konkursie fotograficznym otrzymała Emilia Sieniawska.

    • Oliwia wystąpi w koncercie poświęconym Violetcie Villas!
     • Oliwia wystąpi w koncercie poświęconym Violetcie Villas!

     • Uczennica naszej szkoły, czwartoklasistka Oliwia Konieczna wystąpi w koncercie poświęconym wielkiej, niestety nieobecnej artystce Violetcie Villas. Impreza odbędzie się 12- 13 maja w krakowskim Kinie Kijów w osiemdziesiątą rocznicę urodzin piosenkarki. Koncert jest jednym z cyklu poświęconych nieżyjącym, wielkim piosenkarzom. Odbywają się one w ramach projektu Re Stars to Tribute. Oprócz muzycznego hołdu  artystom ich celem jest promowanie talentów. Z siedemdziesięciu uczestników drugiego castingu, w którym wzięła udział nasza uczennica, wyłoniono 11 solistów. Wśród nich znalazła się Oliwia. W koncercie będzie najmłodszą piosenkarką.

       

       

       

       

    • Konkurs na najciekawszą skarbonkę
     • Konkurs na najciekawszą skarbonkę

     • Bank PKO BP I Odział w Brzozowie zorganizował międzyszkolny konkurs SKO na najciekawszą skarbonkę. Członkowie SKO z naszej szkoły przynieśli swoje ciekawe i pomysłowe prace - skarbonki. Wszystkie prace zostały przekazane do Banku PKO BP w Brzozowie. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

      KONKURS ROZSTRZYGNIĘTO

      WYRÓŻNIENIE OTRZYMAŁY:

      1. Amelia Przybyła - kl I

      2. Natalia Rychlicka - kl IV

      NAGRODZONYM GRATULUJEMY

       

    • "Trzymaj formę"
     • "Trzymaj formę"

     • Pod takim hasłem zostały przeprowadzone przez uczniów klasy siódmej zajęcia warsztatowe dla uczniów klasy trzeciej. Zajęcia miały na celu promowanie zdrowego stylu życia i były jednym z etapów realizacji projektu edukacyjnego, według programu ,,Trzymaj formę”. Siódmoklasiści przygotowali prezentacje multimedialne przybliżające zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Młodzi edukatorzy przedstawili swoim młodszym kolegom zasady właściwego żywienia:  wskazali produkty niezbędne w codziennej diecie, jak również i te, których spożycie należy znacznie ograniczyć bądź zupełnie wykluczyć. Przeprowadzony został również pokaz ćwiczeń na ładną, wysportowaną sylwetkę, które łatwo można samodzielnie przeprowadzić i włączyć w codzienną aktywność fizyczną.

    • II MIEJSCE W VII REGIONALNYM KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ
     • II MIEJSCE W VII REGIONALNYM KONKURSIE PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ

     • 24 lutego 2018 r. odbył się  w Grabownicy Starzeńskiej VII Regionalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. Nasz zespół "Marzyciele", w składzie: Julia Fiedeń, Emila Duplaga, Aleksandra Pelczar, Anita Urban i Gabriel Kruczek, zajął drugie miejsce.  Zaśpiewali utwór  w języku niemieckim  Michelle,  pod tytułem: "Träume haben Flügel".  Nasi "Marzyciele" pięknie zaprezentowali  wybraną  piosenkę  zarówno pod względem wokalnym jak i  językowym, co zostało wielokrotnie podkreślone.

      Dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów!

       

    • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
     • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

     • Tuż  przed feriami odbyła się w naszej szkole uroczystość poświęcona babciom i dziadkom. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego uczciły święto prezentując wiersze i piosenki. Klasa pierwsza wystąpiła z inscenizacją „Zielony Kapturek”. Klasę drugą można było podziwiać w humorystycznym przedstawieniu „Zegarek pani Zosi”. Najstarsze dzieci z edukacji wczesnoszkolnej zadedykowały kochanym gościom krotki spektakl „Piekł dziadek w kuchni babkę”. Wszystkie dzieci śpiewały piosenki i mówiły wiersze, w których wyrażały swoją wielką miłość do babć i dziadków. Ci zaś ze wzruszeniem podziwiali swoje wnuki.

      Po części artystycznej, mili goście mogli pogawędzić przy kawie i smacznym cieście.

     • REKRUTACJA 2018/2019

     • Rozpoczynamy rekrutację do Oddziału Przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2018/2019. Deklaracje można składać od 21 lutego u Dyrektora Szkoły. Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się w zakładce ZASADY REKRUTACJI. ZAPRASZAMY

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Jasionowie
   • zsjasionow@op.pl; spjasionow195@gmail.com
   • 134393700
   • 36-211 Jasionów 195
 • Galeria zdjęć

  • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
  • NAGRODY WÓJTA I DYREKTORA ROZDANE!!!
  • „ ŻE PODRÓŻE KSZTAŁCĄ …”
  • TRZYMAJ FORMĘ
  • Wycieczka do Bochni do krakowskiego zoo
  • GRAND PRIX dla Oliwii
  • II miejsce w I Gminnych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy w Trześniowie
  • PIKNIK RODZINNY 2018
  • V Konkurs piosenki polskiej „Nie takie stare …(Jak świat)”
  • Przedszkolaki w Bibliotece Szkolnej!
  • OLIWIA NA KONCERCIE W KRAKOWIE!
  • Konkurs recytatorski