• Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

     • Zwycięzcy tegorocznego konkursu na Najlepszą Klasę!

      Klasa czwarta zajęła pierwsze miejsce w konkursie na Najlepszą Klasę. Już od kilku lat we wszystkich szkołach naszej gminy uczniowie, którzy osiągną najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu oraz najwyższą frekwencję zostają uhonorowani pamiątkowym dyplomem i czekiem w wysokości 1000 złotych. Rywalizacja trwa cały rok, a zwycięzca może być tylko jeden. Gratulujemy zarówno Uczniom, jak i ich Rodzicom.

     • Wirtualny Dzień Otwarty w LO Rymanów

     • Dzień Otwarty w Liceum Ogólnokształcącym w Rymanowie. Więcej informacji w linku poniżej lub na stronie portalu Librus Synergia.

      LO Rymanów - Dzień Otwarty

     • DOTYCZY BEZPIECZEŃSTWA POWROTU DO SZKOŁY

     • Drodzy Rodzice i Uczniowie!

      Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów klas I i III, którzy od 25 maja zgłoszą się na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, prosimy o:

      1. Dostosowanie się do godzin wpuszczania uczniów z poszczególnych klas:

      - od 740 do 750 klasa III SP oraz klasa II

      - od 750 do 800 klasa I SP oraz "O"

      2. W celu uniknięcia większych skupisk uczniów i rodziców prosimy o zachowanie odległości 2 metrów między poszczególnymi oczekującymi do wejścia do budynku szkoły. Pozostałe zasady regulują Procedury bezpieczeństwa.

      DZIĘKUJEMY ZA ZASTOSOWANIE SIĘ DO PROCEDUR I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

     • Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

     • "Zdalna Szkoła"

     • https://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/image/O%C5%9Bwiata%20loga(1).jpg

      „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

      Nasza placówka tj. Szkoła Podstawowa w Jasionowie wypożyczyła najbardziej potrzebującym uczniom cztery laptopy pozyskane w ramach projektu "Zdalna Szkoła".  Wypożyczony sprzęt pozwoli naszym uczniom na udział w zajęciach lekcyjnych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

      Gmina Haczów  w ramach projektu „Zdalna Szkoła” pozyskała grant na zakup sprzętu dla uczniów z terenu Gminy.

      Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

      Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59.993,25 zł, do 6 szkół podstawowych z terenu Gminy Haczów trafi sprzęt zaspokajający potrzeby 26 uczniów. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

     • INFORMACJA DLA ÓSMOKLASISTÓW

     •  

      ”Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

       Janusz Korczak

      Drodzy Uczniowie klas ósmych!

      Zbliża się termin rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Zespół Szkół Ekonomicznych im. KEN w Brzozowie zaprasza wszystkich poszukiwaczy wiedzy, umiejętności praktycznych i dobrego klimatu do zapoznania się z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2020/2021.

      W skład Zespołu Szkół Ekonomicznych wchodzą Technikum nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące. Oferta edukacyjna obejmuje w Technikum nr 1 naukę w sześciu zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik handlowiec, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. II Liceum Ogólnokształcące oferuje naukę na dwóch profilach: policyjno-prawnym oraz pierwsza pomoc z ratownictwem medycznym.

      Nowoczesna, przyjazna i  bezpieczna szkoła czeka na Was!

       

      Jesteście dla nas ważni!

       

      Zachęcam do zapoznania się z informacjami na stronie internetowej szkoły oraz na profilu na Facebooku: ZSE Brzozów.

      Plakat

      Oferta edukacyjna

      Prezentacja kierunków

      Film promujący

      Z wyrazami szacunku i życzeniami spokoju na najbliższy czas

      Jerzy Olearczyk-dyrektor szkoły

     • Oferta dydaktyczna ZSCKR Nowosielce

     • Ofertę dydaktyczna skierowana do rodziców i uczniów klasy ósmej.

      Film promujący ZSCKR Nowosielce

      Technikum prowadzącego kształcenie dla młodzieży w zawodach:

      TECHNIK ROLNIK
      TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
      TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
      TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI
      TECHNIK WETERYNARII
      TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

      Nauka w technikum kończy się maturą i egzaminem zawodowym. Uczniowie mogą ubiegać się o wydanie suplementu do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim – EUROPASS.

      Szkoły Branżowej I stopnia prowadzącej kształcenie dla młodzieży i dorosłych w zawodach:

      MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

      KUCHARZ

      Więcej informacji możecie Państwo otrzymać pod adresem naszej strony internetowej  

      www.zsckr-nowosielce.pl w zakładce rekrutacja.

       

    • Oferta LO Rymanów na rok szkolny 2020/2021
     • Oferta LO Rymanów na rok szkolny 2020/2021

     • W związku z zaistniałą sytuacją, gdy uczniowie pozostają w domach i nauka odbywa się zdalnie działalność każdej szkoły jest mocno utrudniona. Dlatego też, Pani Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, zwraca się z prośbą o przekazanie uczniom klasy ósmej i ich rodzicom materiałów informacyjnych dotyczących oferty edukacyjnej LO Rymanów.

      Bliższe informacje w linkach poniżej, a także w dzienniku Librus:

      Film promocyjny LO Rymanów

      Folder LO Rymanów

      Plakat LO Rymanów

       

     • PRZEDSZKOLA OTWARTE OD 6 MAJA - pytania i odpowiedzi

     •  

      W związku z otwarciem od 6 maja br. oddziałów przedszkolnych prosimy Rodziców, którzy  chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole („zerówkę”) o powiadamianie o tym fakcie Dyrektora SP w Jasionowie (tel. 134393700)

       

      Którzy rodzice będą mogli posłać swoje dzieci do przedszkola?

      Pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

       

      Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?

      Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.

      Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

      Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  

      Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

      Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

       

      Kiedy i komu muszę zgłosić, że moje dziecko przyjdzie do przedszkola?

      Jeśli chcesz przyprowadzić dziecko do przedszkola, powiadom o tym dyrektora placówki. To dyrektor wspólnie z organem prowadzącym określi szczegółowe rozwiązania w zakresie przyjęcia do placówki.

       

      Jak moje dziecko musi być przygotowane do przyjścia do przedszkola?

      Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.

      Przypomnij dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Powiedz dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu.

       

      Czy muszę zapewnić mojemu dziecku maseczkę?

      Tylko w drodze do przedszkola i z powrotem, jeśli Twoje dziecko ukończyło 4. rok życia. Może to być także inna forma indywidualnej osłony nosa i ust.

      Ważne! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

      Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku przedszkola.

       

      Jakie zajęcia będzie miało moje dziecko w przedszkolu?

      Zdecyduje o tym dyrektor placówki, mając na względzie wytyczne sanitarne. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywać w miarę możliwości w mniejszej grupie, w jednej sali. Dziecko będzie mogło się bawić zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw lub boiska, ale pod warunkiem, że dostępne na nim urządzenia będą dezynfekowane. Nie zalecamy, by dzieci wychodziły na spacery czy wycieczki poza teren placówki.

    • “WIRTUALNE DNI OTWARTE ZSB BRZOZÓW 2020”
     • “WIRTUALNE DNI OTWARTE ZSB BRZOZÓW 2020”

     • W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ZSB zaprasza  do obejrzenia relacji z Dni Otwartych, które odbyły się w roku ubiegłym.  Zapraszamy do galerii zdjęć, krótkiego film oraz filmu promującego naszą szkołę. W razie pytań pozostajemy do WASZEJ dyspozycji: zsbbrzozow@wp.pl, https://pl-pl.facebook.com/ZSB.Brzozow/, tel. 13-43-418-51. 

      Wirtualne dni otwarte ZSB Brzozów 2020

     • Informacja Dyrektora Szkoły dla uczniów i rodziców dotycząca zdalnego nauczania.

     • Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

      W  okresie od 25.03.2020 r. do 26.04.2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej
      w Jasionowie realizują zajęcia dydaktyczne w formie nauczania zdalnego przy wykorzystaniu dziennika elektronicznego.

      Nauczyciele udostępniają na bieżąco materiały dotyczące nauczania zdalnego za pomocą dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości. 

      Nauczanie  w w/w okresie  realizowane  będzie następująco:

      Zgodnie z tygodniowym planem danej klasy treści i materiały do wykonania przez uczniów
      w domu, będą zamieszczane systematycznie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

      Oddział przedszkolny i klasy I-III.

      Za pośrednictwem dziennika elektronicznego w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości nauczyciele przekażą zagadnienia, zadania wynikające z planu nauczania, które  dziecko zobowiązane jest zrealizować  w ramach nauczania w domu (w miarę możliwości pod nadzorem rodziców).

      Klasy IV –VIII.

      Nauczyciele poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem dziennika elektronicznego
      w zakładce „Zadania domowe” lub poprzez wiadomości  będą przekazywać  polecenia i zadania do wykonania przez uczniów w domu. Sposób ich wykonania, sprawdzania, prezentowania, itp. będą ściśle określone przez nauczyciela przedmiotu.

      Wychowawcy będą koordynować działania nauczycieli uczących w danej klasie oraz za pomocą dziennika elektronicznego przekazywać bieżące informacje dotyczące nauczania zdalnego.

      Uczniowie są zobowiązani do regularnego zapoznawania się z treściami przesyłanymi przez nauczycieli i wychowawców poprzez dziennik elektroniczny („Zadania domowe” lub poprzez wiadomości) i systematycznego wykonywania zadań przesyłanych przez nauczycieli.

      Prosimy rodziców o zachęcanie dzieci do samodzielnej pracy oraz, w miarę możliwości, wspieranie dzieci w wykonywaniu zadanych prac.

    • RODZICE I UCZNIOWIE
     • RODZICE I UCZNIOWIE

     • Zachęcamy wszytkach naszych uczniów do samodzielnej pracy w domu. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów przygotują materiały do indywidualnej pracy. Zadania i ćwiczenia będą dostępne na platformie dziennika elektronicznego Librus w zakładce ZADANIE DOMOWE. Prosimy również uczniów klas IV-VIII oraz rodziców uczniów klas młodszych o zarejestrowanie swoich dzieci na poniższych platformach:

      www.gov.pl - zdalne lekcje

      dzwonek.pl

      epodręczniki.pl

      ekreda.pl

      equrs.pl

      W ich zasobach znajdują się zadania i treści umożliwiające samokształcenie w ramach realizacji podstawy programowej.

       

     • Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

     • Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
    • Program Stypendialny „Horyzonty” skierowany do ósmoklasistów
     • Program Stypendialny „Horyzonty” skierowany do ósmoklasistów

     • Do 31 marca trwa rekrutacja do Programu Stypendialnego „Horyzonty” skierowanego do ósmoklasistów

      Program Fundacji EFC i FRS oferuje pomoc materialną w postaci pokrycia kosztów mieszkania w bursie, wycieczek szkolnych, wyżywienia czy letnich i zimowych wyjazdów.

      Program jest skierowany do uczniów ósmych klas szkół podstawowych pochodzących z niezamożnych rodzin, mieszkających w miejscowościach do 30 tys. mieszkańców, którzy chcą zdobywać wiedzę w najciekawszych liceach i technikach w dużych miastach.

      Na Podkarpaciu fundatorzy stypendium współpracują z I L.O. z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Mikołaja Kopernika w Krośnie.

      Program Horyzonty to również zobowiązanie ze strony stypendystów do działania na rzecz innych - od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

      W całej Polsce w programie wzięło udział już 667 uczniów szkół średnich.

      Więcej na: www.efc.edu.pl, facebook’u (@fundacja.czerneckiego) lub bezpośrednio u koordynatorki województwa podkarpackiego Marii Starzewskiej mstarzewska@efc.edu.pl, tel. 881 775 252.

    • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
     • REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

     • OGŁOSZENIE

      W dniach 9 i 10 marca 2020 r. odbędą się szkolne rekolekcje wielkopostne.

      Dni rekolekcji wolne są od zajęć dydaktycznych, w tym czasie uczniowie zobowiązani są do udziału w naukach rekolekcyjnych.

      Przed rozpoczęciem nauk rekolekcyjnych każda klasa spotka się w szkole z wychowawcą, który sprawdzi obecność. Następnie uda się pod opieką nauczycieli do kościoła na spotkanie z księdzem rekolekcjonistą. Po nauce uczniowie udają się do domu. 

      09.03. (poniedziałek)

      1. 815 – 915  uczniowie klas „0” – IV

      2. 930- 1030  uczniowie klas V- VIII

      10.03. (wtorek)

      1. 815 – 915  uczniowie klas „0” – IV

      2. 930- 1030  uczniowie klas V- VIII

       

    • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021
     • Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

     • Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Jasionowie na rok szkolny 2020/2021. Regulamin ten zamieszczony jest w zakładce  O SZKOLE - ZASADY REKRUTACJI. Wymagane dokumenty znajdują się w zakładce - Pliki do pobrania. Zapisy dzieci potrwają do 6 marca 2020r.

    • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
     • DZIEŃ BABCI I DZIADKA

     • W kalendarzu imprez naszej szkoły zaszczytne miejsce zajmuje Dzień Babci i Dzień Dziadka.

      A jaka jest geneza tego święta? Jak jest ono obchodzone w innych krajach? W wielu krajach na świecie święto babci obchodzone jest równocześnie z dniem dziadka. W Polsce obchodzimy te święta kolejno 21-ego stycznia Dzień Babci i 22-ego stycznia Dzień Dziadka. Po co właściwie komu to święto? Podczas tego dnia to wnukowie mają okazję podziękować swoim dziadkom za trud włożony w wychowanie, za czas im poświęcony, troskę, opiekę i zabawę. Skąd to przyjazne święto wzięło się w Polsce? Święto to zawdzięczamy Poznaniakom, a jego datę znanej sławie kina i teatru - Mieczysławie Ćwiklińskiej. Tego właśnie dnia w 1965 roku kobieta miała wystąpić w Poznaniu. Pani Ćwiklińska była już kobietą w sędziwym wieku, bo miała aż 85 lat. Redakcja "Expressu Poznańskiego" wręczyła tort oraz kwiaty Pani Ćwiklińskiej, ustanawiając tym samym ten dzień - Dniem Babci. Tradycja ta została podtrzymana następnie przez "Express Wieczorny". Z tej to okazji w dniu 12 lutego w Sali Domu Ludowego w Jasionowie zrobiło się gwarno i wesoło. Zebrało się tu bowiem szacowne grono Babć i Dziadków, dla których wnukowie przygotowali niespodziankę. Po gorącym powitaniu przez dyrektora szkoły p. Beatę Pańko, na scenie swoimi umiejętnościami  wokalnymi, tanecznymi i aktorskimi, popisywały się dzieci z Oddziału Przedszkolnego oraz uczniowie klas 1-3. Po obejrzeniu części artystycznej zaproszeni goście mogli sobie pogawędzić przy pysznym cieście, aromatycznej kawie i herbacie. Dziadkom i Babciom życzymy długich lat w zdrowiu w otoczeniu kochających wnuków.

       

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa w Jasionowie
   • zsjasionow@op.pl
   • 134393700
   • 36-211 Jasionów 195
 • Galeria zdjęć

  • CHOINKA NOWOROCZNA
  • DZIEŃ BABCI I DZIADKA
  • Akademia z okazji Świąt Bożego Narodzenia
  • Zbiórka zabawek
  • Bursztynowa bombka
  • Stroikowy zawrót głowy
  • 7 cudów starożytnego świata
  • Szkolne eliminacje „Mikołajkowe Debiuty 2019”
  • EWAKUACJA CZY PANIKA?
  • "MÓJ KOSMOS"
  • NAUCZMY SIĘ NA PAMIĘĆ TEGO KRAJU
  • MŁODZI GŁOSUJĄ!